onLoad="MM_preloadImages('/OBA/include/common/images/www.oslo.kommune.no_2.jpg')">

Oslo kommune

Byarkivet

Til Hovedportal Ledige stillinger Kontakt Om Nettstedet Søk Søk

   
Vår hovedside   
Byhistorie  
Administrasjonshistorie   
Bygning og eiendom    
Slektshistorie   
Privatarkiver   
Rettighetsdokumentasjon   
Retten til innsyn   
Arkivfag   
Alfabetisk register    
     
     
     
   
     
     
 
 

 

www.oslo.kommune.no Kontakt oss   Om nettstedet
Helga Helgesen og skolekjøkkenet
 


Rensing av bær ved skolekjøkkenet på Sofienberg skole ca. 1940.


Norges første skolekjøkken startet i Sandefjord i november 1890. Det ble opprettet på privat initiativ med bevilgning fra brennevinssamlag og sparebank. Kristiania fikk sitt første skolekjøkken i 1891. Men her var det kommunen selv som bevilget penger til et forsøkskjøkken på Kampen skole.

Initiativtakerne var lærerinne Helga Helgesen og overlærer O. Ellefsen. Allerede i 1889 sendte Ellefsen et brev til Kampen skoles tilsynskomité for å søke om bidrag til skolekjøkkendrift. Han mente at behovet for slik undervisning var stort, og mente at folkeskolen måtte være den instans som kunne gjøre noget for at raade bod paa den med fabrikvæsenets udvikling tiltagende mangel paa øvelse i og interesse for husligt stel hos den kvindelige ungdom.

 

"De har forstaaet, at ukyndighed i huslige gjøremaal er den største ødselhed saavel i det enkelte hjem som for den hele nation..."
(Helga Helgesen, 1896)


Helga Helgesen hadde begynt som lærerinne på den nye Kampen skole i 1888. Hun oppdaget hvor mye nød og elendighet det var på Kampen, og ville gjerne lære pikene matstell på skolen så husstellet ble bedre hjemme. Hun reiste over til Skottland, og tok eksamen som skolekjøkkenlærerinne i 1890.

Helga Helgesen i "Femaarsberetning fra Christiania folkekjøkkener, dok 34, 1896


Noen lærebøker fantes ikke, men Helgesen utarbeidet en detaljert plan for undervisningen. Den hadde en teoretisk og en praktisk del. Teorien omfattet matvarelære, bekledningsstoffer, lys og brensel, barnepleie og sunnhetspleie. De praktiske øvelser skulle omfatte innkjøp og beregning, matlaging, rengjøring, vask, rulling og stryking. Jentene hadde 1 time teori og 3 timer praktiske øvelser i uken.


Tilbake
 

 

Åpningsside

Program

Smakebiter