onLoad="MM_preloadImages('/OBA/include/common/images/www.oslo.kommune.no_2.jpg')">

Oslo kommune

Byarkivet

Til Hovedportal Ledige stillinger Kontakt Om Nettstedet Søk Søk

   
Vår hovedside   
Byhistorie  
Administrasjonshistorie   
Bygning og eiendom    
Slektshistorie   
Privatarkiver   
Rettighetsdokumentasjon   
Retten til innsyn   
Arkivfag   
Alfabetisk register    
     
     
     
   
     
     
 
 

 

www.oslo.kommune.no Kontakt oss   Om nettstedet
Fra varmmat til oslofrokost til matpakke
 

Jenter ved Sofienberg skole spiser matpakken sin, antakeligvis under krigen da det ikke ble servert oslofrokost.
 

Det begynte med varmmat til fattige skolebarn i 1880-åra, havresuppe med melk under første verdenskrig, den berømte oslofrokosten fra og med 1929 og Sigdalsfrokost med matpakke,
melk og frukt i 1963. Ernæringen har alltid stått i høysetet i osloskolene, her presenterer vi en kort historisk oversikt over matserveringen ved osloskolene.

Fra midten av 1880-årene fikk fattige skolebarn på vinteren billetter til varm mat to til tre dager i uka ved en av byens suppestasjoner. Det var "Komiteen for fattige skolebørns bespisning" som organiserte dette. Initiativtaker og organisator var Hanna Bergh.

Varmmat og havresuppe
Kommunen overtok bespisningen midlertidig i 1895, og i 1897 bestemte kommunen at "de utilstrækkelig ernærede Børn ved Byens Folkeskoler af Bykassens Regning forsynes med et Maaltid varm Middagsmad hver Skoledag i tiden fra 15de Oktober til 1ste Mai ..." Andre skolebarn som ikke kom under denne ordningen kunne kjøpe den samme maten for 10 øre pr. porsjon.

Under første verdenskrig vedtok bystyret i 1917 å bevilge penger til havresuppe med melk til folkeskoleelevene som fikk varm middag. Her ble det for første gang påpekt at noen elever gikk på skolen uten å ha spist først, og at middagsmaten som ble servert ikke var egnet som første måltid for skoleelever. Utdelingen av havresuppe fortsatte til 1928.Oslofrokost ca. 1935

Oslofrokost
Oslofrokosten ble innført i skoleåret 1929-1930 ved noen skoler og i 1932 ble den innført ved alle skoler. Den ble servert tre kvarter før skolestart slik at barna hadde femten minutter til lek før første time. Fra 1935 fikk alle elever som ønsket det frokost. Oslofrokosten bestod av melk, skonrokk eller knekkebrød med brunost, brødskriver med ost eller pålegg og grønnsak/frukt.

Under 2. verdenskrig var det ikke utlevering av oslofrokost. I en periode fikk skolebarn melk og kålrot. I 1942 begynte man med utdeling av tran og i 1944 fikk elevene c-vitaminpiller i tillegg til kålroten. I tillegg ble det av ulike menigheter utdelt suppe med bakgrunn i hjelp fra Sverige og Danmark. Oslofrokosten ble innført ved Aker-skolene i forbindelse med kommunesammenslåingen i 1948.

Sigdalsfrokost
Fra høsten 1963 ble Sigdalsfrokosten (melk, råkost og medbrakt skolemat) innført i Oslo. Denne ordningen gjaldt for barneskolene fram til mars 1980.

 

Kilder:
Den kommunal bespisning
(A-20040/Za0001 Avisutklipp 1902 - 1958)
Generalregisteret
Kommunal håndbok 1935 - 1992
Kristiania kommune 1887-1911
Oslo kommune 1912-1947
Oslo kommune 1948-1986
Oslo Byleksikon


Tilbake
 

 

Åpningsside

Program

Smakebiter