> Til hovedsiden

Næsers kart over Christiania fra 1860 - Generalkart i målestokk 1:5000

På oppdrag av Christiania kommune, målte rittmester J.W.G. Næser opp byen, inkludert de delene som ble innlemmet fra 1859.
Kartene var ferdig i 1860, og besto av et dateljkart på femti kartplater i målestokk 1:1000 og et generalkart (oversiktskart) i
målestokk 1:5000.

Generalkartet ble trykket opp og utgitt. De originale målebordsplatene finnes i Byarkivet, samt en rekke kopier. Disse har vært i
bruk i en rekke kommunale etater gjennom tidene. Generalkartet som er presentert her, stammer fra arkivet etter
Byantikvaren.

Flytt markøren over kartet, og se et forstørret utsnitt. Merk at det kan ta noen sekunder før bilder vises i "forstørrelsesglasset". Ved å klikke
på kartplatene kan du åpne et bilde av kartplaten i nettleseren.

images/A-70024_Ta_0027_3_1.jpg

images/A-70024_Ta_0027_3_2.jpg

> Kartet i målestokk 1:1000

Se flere kart på våre > Kartsider .

Litteratur:
Grønvold, Line. Oslos økonomiske kartverk i > Tobias 3/2004.
Femtiaars-Beretning om Christiania Kommune for Aarene 1837-1886, Christiania 1892.