Til innhold
17. mai

Salgsplass i Oslo sentrum på 17. mai

Det er kun skoler som kan søke om salgsplass i Oslo sentrum på 17. mai.

Hvem kan søke om salgsplass? 

Bymiljøetaten forvalter fortau og gågater i Oslo sentrum, i tillegg til områder regulert til park- og friområder. Her gis det ikke tillatelse til enkeltstående salg, annet enn i forbindelse med lukkede arrangementer. 

Det gjøres unntak for skoleklasser på 17. mai. Den enkelte skole kan søke om å få tildelt plass for salg av is og brus. Det er åtte tilgjengelig salgsplasser og det tas ikke leie for disse plassene. Tildeling skjer ved loddtrekning etter 1. mai. De som blir trukket ut, mottar tillatelse med oversikt over hvilken standplass de har fått. Disse trekkes ut tilfeldig, slik at det er ikke gitt at man får den plassen man søker på i utgangspunktet. De som får avslag får beskjed om dette.

Ideelle organisasjoner kan også søke, men de vil først komme i betraktning dersom det er ledige plasser etter tildeling til skoler. 

Send søknad til Bymiljøetaten 

Salg av heliumsballonger tillates ikke 

Det vil i 2019 ikke bli gitt tillatelse til å selge heliumballonger i Oslo. Dette skyldes både at det er heliummangel i verden og at vi ønsker så lite plastsøppel som mulig i hovedstaden.