Henting av barn etter barnetoget

Informasjon om henting av barn etter barnetoget publiseres i april/mai hvert år.