Birgit Skarstein og Ukrainsk-født menneskerettighetsforkjemper blant talerne på 17. mai i Oslo

Etter to år med pandemi vender hovedstaden tilbake til gamle 17. mai-vaner. Tradisjonen tro starter dagen med bekransning av minnesteder for nasjonale ikoner som Anna Rogstad og Bjørnstjerne Bjørnson. På talerlisten står blant andre idrettsutøver Birgit Skarstein og Olga Shamshur Flydal i Den norske Helsingforskomité.

I Oslo kommune og 17. maikomiteens regi legges det ned krans ved en rekke graver og monumenter rundt om i Oslo om morgenen på nasjonaldagen. Flest bekransninger er det på Vår Frelsers gravlund, hvor det legges ned krans ved fem minnesteder.

– Vi er svært fornøyde med årets talerliste, forteller 17. mai-komiteens leder Anna Dåsnes fra Venstre.

– Komiteen har invitert ti sterke talere som får ordet når vi hedrer noen av Norgeshistoriens viktigste samfunnsborgere. Det er en stor glede for oss at mange osloborgere får starte dagen med å høre hva disse stemmene har på hjertet, fortsetter Dåsnes.

Ukrainsk-født taler

Blant talerne er seniorrådgiver i Den norske helsingforskomité Olga Shamshur Flydal, som snakker ved Camilla Collett-monumentet i Slottsparken. Flydal er opprinnelig født i Ukraina, men har bodd i Norge i nærmere 20 år. Hun ser frem til å tale på en 17. mai som er uvanlig på flere måter:

– I år er det en spesiell glede og forventning til 17. mai feiring hos store og små - endelig blir det grunnlovsdag med barnetog og uten enmeteren! Men denne gleden er iblandet tungt alvor, etter snart tre måneder med krig i hjertet av Europa. I år blir verdier som felleskap og inkludering fylt med mening gjennom enorm innsats for å hjelpe millioner av ukrainske flyktninger. Samtidig står ideer om selvbestemmelse og frihet enda tydelige frem som det de er - grunnleggende og livsviktige for både staten og individ, sier Flydal.

Anna Dåsnes blir ikke overrasket om flere av talerne på 17. mai trekker linjer til krigen i Ukraina:

– Det er helt naturlig. Vi feirer Norges grunnlov og dermed også uavhengigheten vår og retten til selvbestemmelse. Men dette er et år hvor vi minnes på at dette er verdier vi ikke kan ta for gitt, så tanker om krigen i Ukraina vil sannsynligvis sette sitt preg på flere av 17.mai-talene. Friheten, demokratiet og freden vi feirer på 17. mai, er akkurat det som nå er under brutalt angrep i Ukraina, sier Dåsnes.

Ni av ti talere er kvinner

Det er en kvinnesterk talerliste ved minnestedene som bekranses i Oslo kommune og 17. maikomiteens regi. Blant komiteens utvalgte talere er idrettsutøveren Birgit Skarstein, som holder tale ved graven til Anna Rogstad, Norges første kvinnelige stortingsrepresentant. En elevrådssekretær, en overlege, en filmskaper og en generalmajor er på også på talerlisten.

– For 17. mai-komiteen har det vært viktig å fylle morgenen og dagen med et mangfold av perspektiver. I Oslo by er vi et skikkelig mangfold av stemmer, og sånn skal det også være på 17. mai, forteller Anna Dåsnes.

Årets talere på bekransninger i 17.maikomiteens regi:

  • Maud Alette Christiansdatter Bratsberg-Siri, sekretær i elevrådet ved 100-årsjubilanten Høybråten skole, taler ved graven til Henrik Wergeland på Vår Frelsers gravlund.
  • Skuespiller Sunniva Lind Høverstad taler ved graven til Bjørnstjerne Bjørnson på Vår Frelsers gravlund.
  • Overlege Syed Nadeem Hussain taler ved graven til Henrik Ibsen på Vår Frelsers gravlund.
  • Ida Alexandra Ryen, leder for Hope for Justice, taler ved graven til Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm på Vår Frelsers gravlund.
  • Idrettsutøver Birgit Skarstein taler ved graven til Anna Rogstad på Vår Frelsers gravlund.
  • Olga Shamshur Flydal, prosjektleder i Den norske Helsingforskomité, taler ved Camilla Collett-monumentet i Slottsparken.
  • Forfatter Lisa Esohel Knudsen taler ved Sigrid Undset-monumentet i Stensparken.
  • Koordinator Farrah Ghazanfar i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet taler ved Fernanda Nissen-monumentet i Torshovparken.
  • Skuespiller Pia Maria Roll taler ved Christian Magnus Falsens grav i Gamlebyen gravlund.
  • Generalmajor Elisabeth G. Michelsen taler ved krigsseilermonumentet ved Norsk Maritimt Museum.

Om 17. mai i Oslo

Det er 17. mai-komiteen i Oslo som inviterer til den storslåtte feiringen av nasjonaldagen. I komiteen sitter leder Anna Dåsnes (V), Talat Mehmood Butt (H), Ubah Aden (A), Ingrid Wergeland (SV), Rameen Najam Sheikh (R), Bjørn Revil (FNB), Eivind Trædal (MDG), Marianne Nordli (F), Synne Lerhol (Sp), Karoline Grosås Nordbø (KrF), Berit Eliassen (Utdanningsforbundet Oslo) og Dag Gomnæs (Utdanningsetaten). Utdanningsetaten er sekretariat for 17. mai-komiteen i Oslo.