Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Tiltak mot vold – Ny utlysning i Daphne III 29. mars 2012

Daphne er EUs program for å bekjempe vold mot barn, unge og kvinner i Europa. Programmet skal også støtte ofre for å redusere sårbarheten for vold. Siden det første initiativet i 1997 har Daphne blitt en integrert og viktig del av NGO- og offentlig sektors tiltak i Europa. Nå har programmet ny utlysning med søknadsfrist 29. mars 2012.

Prioriteringer i programmet

Prosjektene under denne utlysningen skal fokusere på følgende probelmstillinger:

- Voldsofres rettigheter

- Æresrelatert vold og skadende tradisjoner (f eks omskjæring av jenter, tvangsekteskap, æresdrap)

- Barn som utøvere av, eller offer for, vold

- Forebyggende tiltak rettet mot voldsutøvere

- Kompetanse utvikling for personer som jobber med voldofre

- Arbeid på grasrotnivår for å støtte voldsofre

- Vold knyttet til moderne teknologi og sosiale medier

 


Store prosjekter som involverer mange partnere og har en tydelig europeisk merverdi og relevans vil bli prioritert.

Hvem kan søke?
Programmet er åpent for private og offentlige organisasjoner, NGOer, lokal offentlig sektor og universitets- og forskningsinstitusjoner. Norge deltar igjennom EØS avtalen på lik linje med andre EU land. For å søke Daphne III må man ha minimum to andre partnere som begge må være fra EU-land. Prosjektet må være nytt og ha en planlagt oppstart på tidligst fire måneder etter utlysningsfristen. Kun prosjekter som ikke skal generere profitt kan søke om finansiering.

Hva får man igjen?
EU finansieringen er maksimum 80 % av totalbudsjettet og budsjettet kan ikke være mindre enn 75.000 Euro. I tilegg til EU finansiering gir Deltakelse i et EU-prosjekt muligheter til å utvikle nye ideer i samarbeid med partnere i andre land. Gjennom samarbeid rundt disse felles utfordringene kan man skape gode løsninger som man kan spre i hele Europa og utvikle egen virksomhets tilbud.

Søknadsfrist 29. Mars 2012, kl. 12.00 CET.

Vi vil søke, h
va nå?
Internasjonalt kontor legger til rette for søknader til programmet ved å informere, veilede og bistå potensielle søkere fra Oslo kommune. Ta kontakt med spesialrådgiver Mari Eike Nilsen for mer informasjon eller veiledning.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er nasjonalt kontaktpunkt for Daphne, og bistår alle norske søknader.